Isı Yalıtımı


Yalıtım yaptırdığınızda faturalarınızın % 50 düşeceğini biliyor musunuz?

Belki de yalıtım yaptırmak için harekete geçemiyor ya da yalıtımda para harcamayı gereksiz bir masraf olarak görüyorsunuz. Yalıtımsız bir ev, yalıtımlıya göre çok daha fazla enerji, çok daha fazla para harcıyor.

Ülkemizde 18 milyon konutun yüzde 90’nına yakını yalıtımsız. Yalıtımla kışın ısıtma, yazın da soğutma amacıyla harcanan enerjiden ortalama yüzde 50 tasarruf sağlıyoruz. Bu da doğalgaz ve elektrik faturalarını yarı yarıya düşürüyor. Daha da önemlisi ısı yalıtımı yaptırıldığında 3-5 yıl gibi kısa sürede kendini amorti edebiliyor. İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri;

20-22°C sıcaklık ve yüzde 50 bağıl nem değerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Kış aylarında dış ortam sıcaklıkları 20°C´nin oldukça altında seyreder. Yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20°C´nin oldukça üstündedir. Isıl enerji; yüksek sıcaklıklı ortamdan düşük sıcaklıklı ortama transfer olur. Bu nedenle yapılarda; kışın enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları meydana gelir. Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme "ısı yalıtımı" denir.

Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması, ancak yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir. Bu da yalıtım ile sağlanabilir.

Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve binaların taşıyıcı sistemini yangın, gürültü, su, iklim koşulları (yaz-kış, gece-gündüz), kar, yağmur gibi yağışlar ve benzeri iç ve dış etkenlerden koruyarak, kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaktır.

Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması, insan sağlığı için ne kadar önemli ise, yapının dış etkenlere karşı korunması da, içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.

ISI YALITIMI NEDİR?

Kış aylarında meydana gelen ısı kayıplarını ve yaz aylarında meydana gelen ısı kazançlarını azaltmak için yapılan işlemlere ‘ısı yalıtımı’ denir.

Kışın üşümemek için kömür, doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak evimizi ısıtır; yazın ise ısınan evimizi klimalarla soğuturuz.

Isı yalıtımı, kışın ısınmak yazın da serinlemek için harcadığımız enerjiyi azaltarak daha konforlu ortamlarda yaşamak amacıyla yapılır. Bu çerçevede ısı yalıtımı, binaların dışarıya veya garaj, depo gibi ısınmayan bölümlerine bakan duvar, çatı, döşeme, cam, doğrama ve tesisatlarına uygulanır.

Bir başka deyişle, bina sakinlerinin daha az enerji kullanarak ısınması veya serinlemesi ve dolayısıyla çevre kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; farklı sıcaklığa sahip yaşam alanları ile çevresi arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ‘ısı yalıtımı’ denir.

ISI YALITIMININ FAYDALARI

Yönetmeliklere uygun olarak yapılacak ısı yalıtımı:

Isınma veya serinleme amacıyla yapılan harcamalardan en az %50 tasarruf ederek, kışın daha iyi ısınmaya, yazın ise serin kalmaya imkan sağlar.

Yakıt tüketimini ve dolayısıyla gaz salınımlarını azaltarak çevre kirliliği ve küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunur.

Sağlayacağı verimlilikle, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltır.

Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan terlemeyi (yoğuşma) önler.

Betonun içindeki demirlerin paslanmasını engeller, binanızın depreme karşı dayanıklılığını korur.

Yaşam alanları içerisinde dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu ve sağlıklı mekânlar oluşturur.

ISI YALITIMININ UYGULANDIĞI YERLER

Isı yalıtımı;

Düz (teras) ve eğik çatılara,

Dışa bakan duvarlara,

Çıkma tabanlarına,

Toprakla temas eden duvar ve döşemelere,

Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvar ve döşemelere,

Kombi ile ısıtılan binalarda katları ayıran döşemelere,

Tesisat boruları, havalandırma kanalları, vanalar vb. tesisat elemanlarına uygulanır.

 

ISI YALITIMI NE KADAR SÜREDE YAPILIR

Binalarda yapılacak ısı yalıtımı uygulamalarını için gereken süre, yapının ihtiyaçları, büyüklüğü ve yalıtım uygulamasında çalışacak kişi sayısıyla ilişkili olarak belirlenir. Genel olarak orta büyüklükteki bir bina için 2 ila 4 haftalık zaman zarfında tamamlanır. Uygulama hatalarının zaman kaybına neden olmaması için her aşamada üreticilerin tavsiyelerine uyulmalıdır.

ISI YALITIMI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

Apartmanlarda ısı yalıtımı uygulamalarına dair kararın oy çokluğu esasına göre alınması yeterlidir.

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesine atıfta bulunularak; ‘Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır’ şeklinde bir düzenlemenin yapılması öngörülmüştür.

Yeni binalarda olduğu gibi tadilatlarda da ısı yalıtımı kurallarına uyulması zorunludur.

5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ uyarınca yeni yapılacak binalar ve mevcut binaların tamamına veya bağımsız bölümlerine yapılacak olan esaslı tamir, tadilat ve eklemelerdeki uygulama yapılacak bölümler TS825 ‘Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları’ standardına göre yalıtılmalıdır. Mevcut binalarda yapılacak tadilatlarda enerji verimliliği kötüleştirilemez.
Binalarda Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına geçilmiştir.

Yeni yapılacak binalarda ve 2017 yılına kadar tüm mevcut bina stoğunda; binaların görünür yerlerinde, tüketilen enerji miktarını ve küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımı miktarını gösteren Enerji Kimlik Belgesi asılması zorunludur. Bu belge sayesinde satın alacağınız veya kiralayacağınız binaların enerji verimliliğine bağlı olarak yakıt ve elektrik faturaları ile çevreye olan etkilerini görebilirsiniz.

ISI YALITIMININ ÜLKEMİZE FAYDALARI

Türkiye, bugün ihtiyacı olan enerjinin yaklaşık %75’ini ithal etmektedir. Hesaplamalar, tüm konutların standart ve yönetmeliklere uygun olarak yalıtılması durumunda, ülkemizin yılda yaklaşık 10 milyar TL tasarruf yapabileceğini göstermiştir.

Bu çerçevede, enerjide dışa bağımlılığımızın azalması, ekonominin canlanması, istihdamın artması, üretim ve uygulama ile birlikte artacak vergi gelirleri önemli faydalar arasındadır.

ISI YALITIMININ DÜNYAMIZA FAYDALARI

Dünyada üretilen toplam enerjinin %25’i sanayi üretiminde, %25’i motorlu taşıtların kullanımında, %50’si ise binalarda tüketilmektedir. Bu oranlardan da anlaşılacağı üzere, binalardaki tüketim miktarı, üretilen toplam enerji miktarının yarısı demektir. Bu enerjinin çok büyük bir bölümünün binalarımızın ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanıldığını biliyoruz. Enerjinin verimli kullanımı tasarruf sağlamakla birlikte atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) ve kükürtdioksit (SO2) gibi sera gazlarının azalmasıyla küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunur.

Uygulamacı Olduğumuz Bayilikler