İç ve Dış Dekorasyon İşçiliği ve Malzeme Satışı

Firmamız iç ve dış dekorasyonda isteğinize göre uyarlanmış çağdaş mekanlar yaratır.

Yapıtları ve ürünleri birbirinden ayıran en önemli husus tasarım yöntemlerindeki farklılıklardır.

Kişinin çevresinde ister kullansın ister kullanmasın çeşitli nesneler ve objelere bir estetik alışverişi içinde bulunması, onun mutluluğu açısından kaçınılmaz zorunluluktur.

Bunun gerekliliği olarak tasarımlarımızı bu bilinç içerisinde oluşturmaya çalışıyoruz.

Dekorasyon, iç süsleme ve dış süsleme adı altında iki kısma ayrılır. Bunlardan dış süsleme daha çok mimarlıkla ilgilidir. İç dekorasyon, İnsanların azami derecede rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri gayesiyle iç mekanların çeşitli unsurlarının uygun bir şekilde biraraya getirilmesi anlamındadır.

Dekorasyon olgusu, süsleme sanatı olarak tanımlanabilir. Yaşanılan mekanların insan hayatına renk katması, doğaya bakış açısıyla doğru orantılı olarak değişiklik göstermektedir.

Tarih boyunca insanın yaşadığı mekanlar üzerinde çok gelişmeler kaydedilmiş ve bu gelişmeler sonucunda bir çok tasarımlar ortaya çıkmıştır. Yapılan tasarımlarla insanın kendine olan güvenini aşabilmek, farklılaşmaktır önemli olan. İnsan kendini dinleyip sorguladıkça tanır, algılaması gelişir ve üretkenliği artar.

Bu süreç, tasarlayıp yarattıklarımızda kendimizi bulmamız için gereklidir. Bu sayede içimizdeki huzuru ve uyumuda dengelemiş oluruz. Bu değişim sadece tasarım aşamasında olmaz. Mistik ya da sembolik anlamda renklerin, şekillerin kullanımıyla her mekanda veya nesnede içinizdeki bu yaratıcılığı ortaya çıkarabilirsiniz.

İlk renkler bize simetriyi, parlaklığı ve enerjiyi hatırlatır. Doğaldır ki bu nedenle mavi, sarı ve kırmızıya modernist akımlarda çokça rastlarız.

Toprak renkler ise çeşitli ritüellerdeki mistik anlamlarıyla gözümüze çarpar. Renklerin ve bitkilerin mistik ya da rasyonel biçimde kullanımı mekanda farklılık yaratır.

Rahat yaşamak için yaşanılası mekanlar yaratıyoruz.